:
Käyntiosoite Kauppakatu 6
33210 TAMPERE
Puhelin 020 760 3000
Faksi 020 760 3062
Internet http://www.kpmg.fi
Sähköposti
Y-tunnus 1805485-9
Suomen Yrittäjien jäsen Kauppakamarin jäsen

Toimiala

Tilintarkastusta, liikkeenjohdon konsultointia, lakipalveluita

Kuvaus

KPMG on maailmanlaajuinen asiantuntijayritysten verkosto, joka tarjoaa tilintarkastus-, vero- ja neuvontapalveluita. Toimimme 155 000 henkilön voimin 155 maassa ympäri maailmaa. KPMG-verkoston jäsenyritykset ovat Sveitsissä rekisteröidyn KPMG International Cooperativen ("KPMG International") jäseniä. Jokainen jäsenyritys on juridisesti itsenäinen ja erillinen yhteisö. Suomessa KPMG:n palveluksessa on yli 800 henkilöä 19 paikkakunnalla.

Lisätietoa TILINTARKASTUS
Tilintarkastuksessa keskitymme liiketoimintaan ja sen riskien ymmärtämiseen. Keskeisin tehtävämme on valvoa, että yrityksen tilinpäätös ja taloudellinen informaatio muodostuvat lakisääteisten vaatimusten mukaisesti omistajan etuja noudattaen.

Ymmärrämme asiakkaidemme liiketoiminnan rakenteet sekä toimintaan liittyvät mahdollisuudet ja riskit. Varmistamme osaltamme, että organisaation ulkoinen taloudellinen informaatio kuvaa yhtiön toiminnan taloudellista kehitystä ja asemaa voimassa olevien säännösten puitteissa. Vahvuuksiamme tilintarkastuspalveluissa ovat asiakaslähtöisyys, asiantuntemus, luotettavuus sekä osaava, sitoutunut henkilöstö.

Markkina-asemamme Suomen tilintarkastusmarkkinoilla on vahva, ja asiakaskuntamme ulottuu suuryrityksistä pk- ja omistajajohtoisiin yrityksiin, julkisyhteisöihin sekä yleishyödyllisiin yhteisöihin ja säätiöihin. Asiantuntemuksemme lähtökohtana on asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen ja vankka toimialaosaaminen. Tältä pohjalta pystymme tarjoamaan asiakkaidemme toiminnan tueksi tutkittua tietoa ja uusia näkökulmia. Tukenamme on KPMG-ketjun jäsenyritysten maailmanlaajuinen verkosto.

Palveluvalikoimamme
Lakisääteinen tilintarkastus
Erityistarkastukset
Tytäryhtiöiden konserniraportoinnin tarkastaminen
Listalleottoesitteisiin sisältyvien taloudellisten tietojen varmentaminen
Neuvonta ja avustaminen IFRS-tilinpäätöksissä
US GAAP -neuvontapalvelut


VEROPALVELUT
Veropalvelumme keskittyvät asiakkaidemme yksilöllisiin tarpeisiin ja tavoitteisiin, auttaen hallitsemaan verotukseen liittyviä velvoitteita sekä hyödyntämään verotukseen liittyviä suunnittelumahdollisuuksia.

Kansainvälistyminen, kilpailun kiristyminen, yritysjärjestelyt, maiden välinen verokilpailu sekä ylikansallinen sääntely, kuten muun muassa EU ja kansainväliset tilinpäätösstandardit, asettavat jatkuvia muutoshaasteita yritysten verosuunnittelulle. Yritykset joutuvat huomioimaan veronäkökohdat liiketoimintastrategioissaan, toimintaprosesseissaan ja riskien hallinnassa yhä enenevässä määrin.

Strateginen verosuunnittelu
Verotuksen kokonaisvaltainen hallitseminen lähtee siitä, että yrityksellä on verostrategia. Strateginen verosuunnittelu kattaa paitsi lyhyen, myös pidemmän aikavälin näkökulmat. Tämän lisäksi huomiota on kiinnitettävä niin välittömään kuin välilliseen verotukseen. Osana strategista verosuunnittelua tulee huomioida myös yrityksen ja sen omistajien näkökulmat.

Liiketoiminnan tuki
Verojen osuus kustannuksista on monissa yrityksissä kolmen suurimman kustannuserän joukossa. Jatkuvasti muuttuvan verolainsäädännön ja toimintaympäristön keskellä yrityksen on mahdollista saavuttaa liiketoiminnalleen lisäarvoa ja kustannussäästöjä veroasioiden ennakoinnilla, suunnittelulla ja käytännön asioiden tehokkaalla hallinnalla, olipa yrityksen toiminnan painopiste kotimaassa tai kansainvälisillä markkinoilla.

Velvoitteiden hallinta
Verotukseen ja yrityksen toimintaa ohjaaviin säännöksiin liittyviin velvoitteisiin kytkeytyy useita eri näkökulmia, kuten esimerkiksi se, miten velvoitteet täytetään käytännössä, miten välttää niihin liittyvät riskit ja hyödyntää suunnittelumahdollisuudet.

KPMG:n veropalvelut on alansa johtava yritys Suomessa. Tuotamme laadukkaita ja selkeitä ratkaisuja yritysten ja yksityishenkilöiden vero-ongelmiin. Palvelumme perustuvat vankkaan verolainsäädännön, kirjanpitolainsäädännön, muun juridiikan sekä talouden osaamiseen. Lähtökohtana on lisäarvon tuottaminen asiakkaiden liiketoiminnalle yritysten koosta tai toimialasta riippumatta. Etusijalla on aina asiakkaan liiketaloudellinen kokonaisetu.


NEUVONTAPALVELUT
Neuvontapalveluissa yhdistämme monipuolisen osaamisemme ja kokemuksemme selkeiksi ratkaisuiksi asiakkaidemme haasteisiin - kasvuun, riskienhallintaan, hyvään hallinnointiin ja suorituskyvyn parantamiseen toiminnan kaikissa vaiheissa.

Management Consulting
Monet organisaatiot keskittyvät hakemaan ratkaisuja eilisen ongelmiin sen sijaan, että hyödyntäisivät huomisen mahdollisuuksiaan jo tänään. Organisaatioiden etsiessä mahdollisuuksia, keinoja ja ohjausmalleja suorituskyvyn parantamiseen sekä tunnistamaan strategiset katvealueensa ja toiminnalliset kehityskohteensa, KPMG:n Management Consulting-palvelut voivat auttaa.

Risk Consulting
Organisaation johdolla on oltava riittävästi tietoa toiminnan ohjaamiseksi ja valvomiseksi, jotta asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa strategian, ohjeistuksen ja lainsäädännön määrittelemissä puitteissa. Risk Consulting -alueen palvelumme auttavat asiakkaitamme vastaamaan riskien hallinnan, valvonnan ja regulaation vaatimuksiin ja haasteisiin.

Transactions & Restructuring
Nykyisessäkin taloustilanteessa on mahdollisuuksia kasvaa. Vahvan taseen ja vakaan kassavirran omaavat yritykset hyödyntävät nyt taantuman tarjoamia mahdollisuuksia erilaisiin yritysjärjestelyihin. Tarjoamme kattavat palvelut yritys- ja rakennejärjestelyprosessien eri vaiheisiin ja autamme myös pääomien hallintaan ja rahoituksen uudelleenjärjestelyihin liittyvissä kysymyksissä.

Yhteystiedot

Veroasiantuntija, osaamiskeskuksen johtaja
Risto Heinänen

020 760 3764


Toimipaikat

KPMG Oy Ab - Tampereen Toimisto

Kauppakatu 6

33210

TAMPERE

KPMG Oy Ab - Ahvenanmaan Toimisto

Norra Esplanadgatan 4 B

22100

MARIEHAMN

KPMG Oy Ab - Helsingin Toimisto

Töölönlahdenkatu 3 A

00100

HELSINKI

KPMG Oy Ab - Jyväskylän Toimisto

Kivääritehtaankatu 8 A

40100

JYVÄSKYLÄ

KPMG Oy Ab - Kajaanin Toimisto

Linnankatu 6

87100

KAJAANI

KPMG Oy Ab - Kokkolan Toimisto

Pitkänsillankatu 1 - 3

67100

KOKKOLA

KPMG Oy Ab - Kotkan Toimisto

Kyminlinnantie 6

48600

KOTKA

KPMG Oy Ab - Kouvolan Toimisto

Käsityöläiskatu 4

45100

KOUVOLA

KPMG Oy Ab - Kuopion Toimisto

Puijonkatu 27 A 6

70100

KUOPIO

KPMG Oy Ab - Lahden Toimisto

Aleksanterinkatu 10 B

15110

LAHTI

KPMG Oy Ab - Lappeenrannan Toimisto

Kauppakatu 40 D

53100

LAPPEENRANTA

KPMG Oy Ab - Lohjan Toimisto

Nummentie 12-14

08100

LOHJA

KPMG Oy Ab - Oulun toimisto

Isokatu 32 B

90100

OULU

KPMG Oy Ab - Porin Toimisto

Itäpuisto 9

28100

PORI

KPMG Oy Ab - Rovaniemen Toimisto

Koskikatu 27 B

96100

ROVANIEMI

KPMG Oy Ab - Salon Toimisto

Salorankatu 5-7

24240

SALO

KPMG Oy Ab - Seinäjoen Toimisto

Keskustori 1 A

60100

SEINÄJOKI

KPMG Oy Ab - Turun Toimisto

Linnankatu 26 C

20100

TURKU

KPMG Oy Ab - Vaasan Toimisto

Hovioikeudenpuistikko 16

65100

VAASA


Kauppalehden Menestyjä 2014 Suomalaista laatua, AAA luokitus